Carcassonne - Tiles & TacticsTüm Ek Paketlerle Birlikte Kurulur
Carcassonne - The River
Carcassonne - Inns & Cathedrals
Carcassonne - The Princess & the Dragon Expansion
Carcassonne - Traders & Builders
Carcassonne - Winter and Gingerbread Man

52 MB

YouTube Video
Oyunların orijinal sürümlerini satın alın.

Yorumlar