Game Corp DX Türkçe Rehber

Bu Türkçe kaynağı Game Corp DX oyunu için hazırladım. Gönül isterdiki oyunu Türkçeye çevirelim fakat yapımcıları İngilizceden başka bir dile çevirilmeyeceğini açıkça belirttiler. Bende böyle bir kaynak hazırladım İngilizcesi olmayan ve zayıf olan arkadaşlara. En baştan İngilizcesi iyi olan arkadaşlara belirteyim, çevirileri birebir değil, kendi yorumlarımı yazarak oyunun anlaşılacağı şekilde yaptım. O yüzden bu bu demektir demeyin bilerek bu şekilde çevrilmiştir. Hatalı çevirdiğim yada bu daha iyi olur dediğiniz kısımlar varsa yazmayı unutmayın. İyi oyunlar.EĞİTİM DİYALOGLARI (Tutorial)
Howdy! I’m your assistant and I’m here to help you create the best game development studio ever!
Merhaba! Ben senin yardımcınım ve en iyi şekilde oyun geliştirme stüdyosu olmana yardım edeceğim!

In order to get your studio up and running you need workers so lets hire some!
Stüdyoda çalışanlara ihyiyacınız vardır ve bu kişileri işe almanız için bazı seçenekler vardır!

Click on an empty workstation
Boş bir çalışma masasına tıklayın

Now click the Hire Worker button
Şimdi çalışan Kiralama butonuna tıklayın

Here you can see the worker skills, traits and how much they ask for. Pick one.
Burada çalışan becerileri ve özelliklerini görebilirsiniz. Bir tane seç.

Now do the same thing and hire another worker for the second empty workstation.
Şimdi aynı şeyi yap ve boş çalışma masasına tıklayarak başka bir çalışan işe al.

Good, your workers will start coming in soon.
Güzel, çalışanların işe başlamak için yakında burada olacaklar.

Now we need to get them to work on a project.
Şimdi çalışanları bir proje üzerinde çalıştırmamız gerekiyor.

Click on the Project Manager button (Hotkey: E)
Proje Yöneticisi butonuna tıklayın (Kısayol tuşu: E)

Click the New Project tab.
Yeni Proje sekmesine tıklayın.

Scale requires workers, currently you have 2 Workers so you can only make Micro scale games which also provide bonus exp.
2 Çalışan ile Mikro (Micro) oyunlar yapabilirsiniz ve bu aynı zamanda çalışanlara yetenek puanı (exp) sağlar.

Each genre has a bar indicating the amount of work needed for that particular task.
Her oyun türü için gerekli olan işlerin yoğunluğunu gösteren barlar vardır.

Shooter games for instance require a lot of Code but not much Writing.
Örneğin Nişancılık (Shooter) oyunlarını yapmak için kodlama işi daha fazla gerekirken, hikaye (Writing) daha az gereklidir.

Pick a genre, write a name and click Continue.
Bir oyun türü seçip oyununuza isim verin ve devama tıklayın.

Here you select the team that will work on this project and which tasks each worker will do.
Burada hangi çalışanın bu projede hangi iş üzerinde çalışacağını belirleyin.

Select the tasks for each worker. Have one worker do Code and Sound, the other one do Art and writing.
Her çalışan için görevler seçin. Bir çalışan kodlama (code) ve ses (sound), diğer çalışan ise tasarım (art) ve hikaye (writing) üzerinde çalışsın.

This is the tool selection screen. Better tools yield better quality games.
Bu araç seçimi ekranıdır. Daha kaliteli araçlar daha iyi oyunlar yapmanızı sağlar.

Tools require specialization which your workers currently do not have so just click Create.
Araçlar uzmanlık gerektirirler ve şu anda çalışanlarınızın bu uzmanlıkları olmadığından seçilemezler. Oluştur (create) butonuna tıklayarak oyun yapımına başlayın.

Congratulations you just started your first project! Your workers will now get to work.
Tebrikler ilk oyun projenize başladınız! Çalışanlar şimdi proje üzerinde emek harcayacaklar.


You can click the buttons on the clock to speed up time. (Hotkeys: 1, 2, 3)
Süre hızlandırma butonu ile zamanı kontrol edebilirsiniz. (Kısayol tuşları: 1, 2, 3)

Project have 2 main phases. Pre-Production and Production.
Proje 2 ana evreden oluşur. Ön Üretim ve Üretim.

During Pre-Production the whole team will gather around a table and bounce ideas.
Ön Üretim sırasında bütün ekip bir masanın etrafında toplanır ve fikirlerini birbirleri ile paylaşarak beyin fırtınası yaparlar.

In the Production phase each team member will go to their workstation and complete their tasks.
Üretim safhasında ise her bir ekip üyesi kendi çalışma masasına gider ve çalışmasını tamamlar.

Click on the Project Summary button (Hotkey: Q)
Proje Özeti butonuna tıklayın (Kısayol tuşu: Q)

Here you can see an overview of your projects.
Buradan projelerinize genel bir bakış atabilirsiniz.I’ll be back when the project is completed.
Proje tamamlandığında ben döneceğim.

Your project is finally complete and ready to be published!
Projeniz nihayet tamamlandı ve yayınlanmaya hazır!

Click to publish button on the Project Summary panel.
Proje Özeti panelinde yayınla (publish) butonuna tıklayın.

This is the publish screen. Here you can view the final Quality and choose your marketing budget.
Burası yayınlama ekranıdır. Burada oyunun en son kalitesini görebilir ve pazarlama bütçesini seçebilirsiniz.

Since this project was made by an inexperienced team it has low quality.
Bu proje deneyimsiz bir ekip tarafından yapıldığından düşük kalitededir.

Always try to match the marketing budget with the project quality. For this project pick None.
Projelerin kalitesine göre pazarlama bütçesini ayarlayın. Bu proje için pazarlama bütçesi yok (none) seçin ve yayınla (publish) butonuna tıklayın.

Your game has been published and is generating revenue!
Oyununuz yayınlandı ve gelir elde ediyorsunuz.


You can view the project stats on the Stats window. (Hotkey: R)
Proje istatistiklerini görmek için İstatistikler (stats) penceresine bakın. (Kısayol tuşu: R)

You can select a specific Game to view more detailed stats. Close the Stats Panel when you want to continue.
Daha detaylı istatistikleri görmek isterseniz oyun isimlerinize tıklayabilirsiniz. Devam etmek istediğinizde istatistikler pencersini kapatın.

I have unlocked the Build Button Click on it.
Yeni bir buton açıldı. Yapı Butonuna tıklayın. (3. Campaing görevindeki çalışma bölmesini satın alın ve yerleştirin)

Now i will teach you how to train your workers in specializations.
Şimdi çalışanlarınız pratik yapıp uzmanlıklarını geliştirebilirler.

A specialization allows your Worker to use better tools to do that particular task.
Çalışanın uzmanlaşması oyun yapımlarınızda daha iyi araçları kullanmanızı ve daha iyi oyunlar yapmanızı sağlar.

He can still perform tasks that are not his specialty but he will not gain experience.
Çalışanlar kendi uzmanlıkları üzerinde pratik yapabilirler. Diğer uzmanlıklarda beceri puanı alamazlar.
Leave Build mode (Click on the Build Button again) and Select your Training Cubicle.
Yapı modundan çıkın (Tekrar Yapı Butonuna tıklayarak) ve Alıştırma Bölmesini seçin.

Click on Train Worker.
Çalışana Pratik yaptırma (Train Worker) butonuna tıklayın.

Pick a worker and train him in a specialization of your choosing.
Bir çalışan seçin ve onu bir uzmanlık alanında eğitin.

Your worker will now start learning the new specialization.
Çalışan şimdi uzmanlığını öğrenmeye başlayacak.

After he is done you can use him to create a game with the newly learned tool.
Eğitim bittikten sonra yeni öğrendikleri ile onu yeni bir oyun projesinde kullanabilirsiniz.


A new [STÜDYO İSMİ] is opening next month. Click on the Global Charts Button to view the Global Studio and Game Charts. (Hotkey: T]
[STÜDYO İSMİ] gelecek ay açılıyor. Dünya genelindeki stüdyoları ve istatistik grafiklerini görüntülemek için Dünya Geneli Stüdyolar (Global Studio) butonuna tıklayın. (Kısayol tuşu: T)

Close the Window when you want to continue.
Devam etmek istediğinizde pencereyi kapatın.

Open the Studio Info Panel (Hotkey: G)
Stüdyo bilgi panelini açın (Kısayol tuşu: G)

Here you can view info about your Studio, get a loan and more.
Burada Stüdyonuz hakkında bilgileri görebilir ve bir kredi için başvuru yapabilirsiniz.

The Videogame Studio Awards cerimony is held every year in January.
Stüdyo Oyun Ödülleri Töreni her yıl Ocak (January) ayında yapılır.

Make sure you create the best games and clean up at the awards. They offer significant bonuses that will help immensely.
En iyi oyunu yapıp ödülleri toplamaya gayret edin. Bu ödüller son derece önemli ikramiyeler verirler.

That’s all I have to teach you, if you need help just follow the current objective. Good luck!
Size gerekli şeyleri öğrettim. Eğer yardıma ihtiyacınız olursa sadece verilen görevi yapın ve takip edin hepsi bu. İyi şanslar!ÇALIŞAN ÖZELLİKLERİ
Thirsty: Uses Watercooler often
Susuz: Genellikle su sebilini kullanır

Sleepy: Falls asleep randomly
Uykulu: Rastgele zamanlarda uyuklar

Unfocused: Produces worse quality
Odaklanamayan: Kötü kalitede iş yapar

OYUN TÜRLERİ
Shooter: Nişancılık
Racing:
Yarış
Horror:
Korku
Adventure:
Macera
Puzzle:
Bulmaca
Action:
Aksiyon
Role Playing:
Rol Yapma
Simulation:
Simülasyon
Strategy:
Strateji


CAMPAIGN GÖREVLERİ

1. Hire a worker.
İşe bir çalışan al.

2. Hire a second Worker
İşe ikinci bir çalışan al.

3. Build a Training Cubicle
Bir alıştırma bölmesi oluştur.

4. Publish a Project
Bir proje yayınla.

5. Buy a plant
Bir bitki al.

6. Get a worker skill to 20%
Çalışan yeteneğini %20'ye çıkarın.

7. Hire a total of 4 Workers
Çalışan sayısını 4 yap.

8. Buy a second table
İkinci bir masa al.

9. Publish another Micro scale Project
Başka bir Mikro oyun projesi yap.

10. Publish a Small scale Project
Küçük (Small) boyutlu bir oyun projesi yap.

11. Expand your offices, build a wall
Ofisin büyüt duvar dikerek.

12. Hire a total of 6 Workers
Çalışan sayısını 6 yap.

13. Hire a total of 8 Workers
Çalışan sayısını 8 yap.

14. ??? (Görev vermiyor)

15. Move offices to Vancouver
Ofisi Vancouver'a taşı. (Ay sonu raporu geldiğinde taşınıyor)

16. Expand your offices, build a wall
Ofisin duvarlarını genişlet.

17. Specialize a Worker
Bir çalışanı uzmanlaştır.

18. ??? (Görev vermiyor)

19. Publish a game with 400+ Quality
+400 kalitesinde bir oyun yap.

20. Publish a Medium scale game
Orta (Medium) boyutlu bir oyun projesi yap.

Yorumlar

 1. kardeş bunu yazana kadar yama yapsaydın keşke . Yinede sağolasın :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Oyunun yapımcılarıyla iletişime geçtim yama yapılmıyor oyuna yoksa çevirip yayınlardım.

   Sil
 2. 20 den sonrası niye yok

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çünkü devam etmedim oynamaya. 20'den sonrasını yazacak biri varsa rehbere eklerim.

   Sil
 3. 21 - Hire all workers in Vancouver

  YanıtlaSil
 4. 21 - Hire all workers in Vancouver

  YanıtlaSil

Yorum Gönder